Akcja Truck&Bus

18 luty 2019
Od 18.02 do 24.02 trwa akcja Truck&Bus. Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego – TISPOL będzie prowadziła wzmożone kontrole na drogach. Policjanci będą szczególnie sprawdzać przestrzeganie czasu pracy i odpoczynku przez kierowców.
Kontrole prowadzone są w krajach przynależnych do TISPOL tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.